Niels Engelsted:

Springet fra Dyr til Menneske
-
en argumentationsskitse

Dansk Psykologisk Forlag 1984

 

I. Indledning                   3

II. Problem                   15

III. Scenario                125

IV. Scenario fortsat      213

V. Afslutning               307

 

HELE TEKSTEN