Y Mammen, J. (1967). Kritik af E. Tranekjær Rasmussens foredragsmanuskript til Nordisk møde i teoretisk Psykologi, 1967: Fænomenologiens stilling i psykologien. Optaget i M. Brun (red.). Fænomenologien til debat. Danmarks Lærerhøjskole og Københavns Universitet, 1975, s. 8-22. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1967)."Om perceptionens pålidelighed". Duplikeret manuskript. Optaget i M. Brun (red.). Fænomenologien til debat. Danmarks Lærerhøjskole og Københavns Universitet, 1975, s. 8-22. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1967). "Om identitet og karakterisering". Duplikeret manuskript. Optaget i M. Brun (red.). Fænomenologien til debat. Danmarks Lærerhøjskole og Københavns Universitet, 1975, s. 8-22. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1968a). Uklarheder i fænomenologien. Dansk Psykolognyt, 22 (4), 50-51. Optrykt i: M. Brun (red.). Fænomenologi til debat. Danmarks Lærerhøjskole og  Københavns Universitet, 1975, s. 60-61.   Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1968b). Det er emnelærens metodik, som kritiseres. Dansk Psykolognyt, 22 (10), 171-172. Optrykt i: M. Brun (red.). Fænomenologien til debat. Danmarks Lærerhøjskole og Københavns Universitet, 1975, s. 72-73.    Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1969a). Tidslige faktorer i perception. En eksperimentel undersøgelse over perception af punktuelle begivenheder i et kontinuert rum-tidsligt forløb. Eksperimentalopgave til magisterkonferens i psykologi, Århus. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1969b). Kybernetiske modeller i psykologien. 6 ugers afhandling til magisterkonferens i psykologi. Århus.  -  Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1969c). Menneskets frihed - det frie menneske. Dansk Psykolognyt, 23 (20), 295-299. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1973a). Håbet er lysegrønt. Dansk Psykolognyt, 27 (22), 427-429. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1973b). Gensvar til Tranekjær. Dansk Psykolognyt, 27 (23), 453-454. Se abstrakt.

Hem, L. & Mammen, J. (1975). Det materialistiske standpunkt. Duplikeret manus, PIAU, marts 1975, 75 sider + index.

Y Mammen, J. (1976). Sansning og erkendelse. Noter til forelæsninger i perceptionspsykologi, Psychological Reports Aarhus. Psykologisk Institut, Århus Universitet. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1980a). Om at træffe korrekte afgørelser. I: L. Hem: Empiriproblemet II. København: Rhodos, s. 78-91. Se abstrakt.

YMammen, J. (1980b). Udledning af Lorentz-transformationen. I: L. Hem: Empiriproblemet II. København: Rhodos, s. 107-109 og s. 271-278. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1982). Epistemologisk refleksivitet. En kommentar til Sven Erik Nordenbo's og Benny Karpatschof's indlæg på Psyke & Logos' seminar om refleksivitet den 17.-18. april 1982. Psyke & Logos, 3 (2), 255-59.    Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1983). Den menneskelige sans. Et essay om psykologiens genstandsområde. København: Dansk psykologisk Forlag. (556 sider).  Se abstrakt.  See English summary.

Y Mammen, J. (1985). Menneskets bevidsthed. I: O. Fenger & S. Jørgensen (red.). Skabelse, udvikling, samfund. En forelæsningsrække. Acta Jutlandica LX, Samfundsvidenskabelig serie 16. Århus: Arkona, s. 73-81 og 271.  Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1986a). Om matematik og psykologi. Eller noter om matematik, intuition og virkeligheden (bl.a. hundestejler). I: I. D. Petersen & A. F. Petersen (red.). Delhed og helhed. Teoretiske og metodiske studier over komplicerede psykobiologiske fænomener. Festskrift til Iven Reventlow 2.6.1986. København: Forlaget Politiske Studier, s. 25-37. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1986b). Erkendelsen som objektrelation. Psyke & Logos, 7 (1), 178-202 (Summary s. 207).   Se abstrakt.

Y Mammen, J. & Poulsen, H. (1989). Introduktion. I: N. Engelsted: Personlighedens almene grundlag I & II. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. vii-viii.

Y Mammen, J. (1989a). Den menneskelige sans. Et essay om psykologiens genstandsområde. 2. udgave. København: Dansk psykologisk Forlag.  Se abstrakt. See English summary.

Y Mammen, J., Hem, L. & Engelsted, N. (1989). Introduction. I: N. Engelsted, L. Hem & J. Mammen (eds.). Essays in general psychology. Seven Danish contributions. Århus: Aarhus University Press, p. 1-6.

Y Mammen, J. (1989b). The relationship between subject and object from the perspective of activity theory. I: N. Engelsted, L. Hem & J. Mammen (eds.). Essays in general psychology. Seven Danish contributions. Århus: Aarhus University Press, p. 71-94. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1993). The elements of psychology. I: N. Engelsted, M. Hedegaard, B. Karpatschof & A. Mortensen (eds.). The societal subject. Århus: Aarhus University Press, pp. 29-44. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1994a). En praktisk-realistisk teori for erkendelse af kvantiteter. I: N. G. Bolwig, H. Brøns, S. Jørgensen & E. Yndgaard (red.). Perspektiver i samfundsvidenskaben. Faglige bidrag i anledning af Erik Harsaaes 70-års dag. Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 165-185 (resumé p. 12).  Se abstrakt.

Mammen, J. & Hedegaard, M. (red.) (1994). Virksomhedsteori i udvikling. Psykologisk Skriftserie, PIAU, Vol. 19, No. 1.

Y Mammen, J. (1994b.)  En realistisk begrebsteori: Om forholdet mellem virksomhedsteorien og den økologiske kognitive psykologi.  I: J. Mammen & M. Hedegaard (red.): Virksomhedsteori i Udvikling. Psykologisk Skriftserie, PIAU, Vol. 19, No. 1. p. 43-58 (resumé p. vi).   Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1994c). Rubinstein's conception of the "leap" to the specifically human consciousness in Sein und Bewußtsein: A critical evaluation. Multidisciplinary Newsletter for Activity Theory, 15/16, 29-32. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1994d). Erkendelsesteori og psykologi. Om korrespondensforholdet mellem det faktiske, det mulige og det foreskrevne, eller (p → q) ≡ (~q → ~p). Svar til Lars Hem. Psyke & Logos, 15 (2), 437-445. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1996a). Den menneskelige sans. Et essay om psykologiens genstandsområde. 3. udgave. København: Dansk psykologisk Forlag.  Se abstrakt.  See English summary.

Y Mammen, J. (1996b). Erkendelse som genstandsmæssig virksomhed. Svar til Jesper Døpping. I: M. Hedegaard (red.). Praksisformers forandring - personlig udvikling. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 255-276.  Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1996c). Handling og rationalitet. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 1, 54-58. Se abstrakt.

Y Bertelsen, P., Hem, L. & Mammen, J. (1997a). Forord. I: P. Bertelsen, L. Hem & J. Mammen (red.). Erkendelse, stræben, følelse. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 5-9.

Y Mammen, J. (1997b). Menneskebilleder i psykologien - og en diskussion med teologien. I: P. Bertelsen, L. Hem & J. Mammen (red.). Erkendelse, stræben, følelse. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 103-119.   Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1997c). Om frihed og frihedsgrader. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, nr. 2, s. 94-100.   Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1997d). Mere om handling og rationalitet. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, nr. 2, s. 147-148. Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1998b). Udvalgskategorier og logik eller Oberst Danckwardts og harens sørgelige skæbner. Bulletin_fra Forum for Antropologisk Psykologi, Nr. 4, p. 44-62.  Se abstrakt.

Y Mammen, J. (1999). Udvalgskategorier, intentionalitet og matematik. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, Nr. 5, p. 48-54.  Se abstrakt.

Axel, E., Baltzer, K., Hansen, C. R. & Mammen, J. (1999). Forord. I: E. Axel, K. Baltzer, C. Rosenberg Hansen, J. Mammen (red.). Virksomhed, viden, læring. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. v-ix.

Y Mammen, J. (2000). Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem. I: H. Høgh-Olesen (red.). Ånd og natur. Ti almenpsykologiske essays ad modum Katzenelson. København: Dansk Psykologisk Forlag, pp. 175-200.  Se abstrakt.

Y Mammen, J., Engelsted, N. m.fl. (2000). Psykens topologi. Det matematiske grundlag for teorien om sanse- og udvalgskategorier. Breve til Selskabet for Teoretisk Psykologi. Psykologisk Skriftserie, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Vol. 25, No. 1., 350+24 sider.  Se abstrakt.

Y Mammen, J. (2002). Mapping the subject: The renewal of scientific psychology. Bulletin  fra Forum for Antropologisk Psykologi, nr. 11, p. 77-89.  Se abstrakt.

Y Mammen, J. (2004). Psykologi på Aarhus Universitet. I: J. Bjerg (red.). Gads Psykologileksikon. København: Gads forlag, s. 484-485.

Y Mammen, J. (2005). Psykologi – hybrid eller kernevidenskab? I: P. Bertelsen (red.). Faglig kerneidentitet og tværvidenskab på det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Bidrag fra Psykologisk Instituts fakultetskonference den 7.-8. oktober 2004, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, s. 21-33. Se abstrakt.

Y Peter Krøjgaard og Jens Mammen (2007): Anticipation, thinking, and ecological psychology. Journal of Anthropological Psychology, nr. 18, p. 29-32.

Y Mammen, J. (2008). What is a concept? Journal of Anthropological Psychology, nr. 19, p. 25-27.  Se abstrakt.

Y Mammen, J. (2008). Om betingelserne for objektiv erkendelse af kvantitative forhold. En praktisk-realistisk teori. I: A. B. Christiansen, T. Hetmar, J. Ivanouw & H. Kirkeby (red.). Metodologiske indblik og udsyn. Festskrift til Benny Karpatschof. København: Forlag for Psykologisk Forskningsmetode, s. 97-115 Se abstrakt.

 

Y Mammen, J. (2009): Findes der en særlig dansk psykologi?  Afskedsforelæsning  7. november 2008.
Psyke og Logos, 2009, 30, s. 355-379.   Se abstrakt og links.

 

Y Mammen, J. (2009):  Til forsvar for den sunde fornuft.  Kan psykologien blive en videnskab uden at fjerne sig fra virkeligheden?  Tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved Ålborg Universitet 24. april 2009. Psyke&Logos, 30, s. 759-777. Se abstrakt.

YMammen, J. (2010): Udvikling af faget Psykologi og dets rammer. Fra fænomenologi til pluralisme. Fra Helge Larsen til Helge Sander. Tale til Psykologisk Instituts 40 års jubilæum den 5. september 2008. I: T. Nielsen (red.). Psykologisk Institut i 40 år ved Aarhus Universitet i perioden 1968-2008. Århus: Plurafutura, s. 41-56. Se abstrakt.

YMammen, J. (2011): Kontrol med forskningen saboteres af forvaltningen, Videnskab.dk 11. februar.