Y Mammen, J. (18. oktober 1967): Kritik af E. Tranekjær Rasmussens foredragsmanuskript til Nordisk møde i teoretisk Psykologi, 1967: Fænomenologiens stilling
      i psykologien. Optaget i M. Brun (red.): Fænomenologien til debat. Danmarks Lærerhøjskole og Københavns Universitet, 1975, s. 8-15.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1. november 1967):"Om perceptionens pålidelighed". Duplikeret manuskript. Optaget i M. Brun (red.): Fænomenologien til debat.
      Danmarks Lærerhøjskole og Københavns Universitet, 1975, s. 20-22.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (3. november 1967): "Om identitet og karakterisering". Duplikeret manuskript. Optaget i M. Brun (red.): Fænomenologien til debat.
      Danmarks Lærerhøjskole og Københavns Universitet, 1975, s. 16-19.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1968a): Uklarheder i fænomenologien. Dansk Psykolognyt, 22 (4), 50-51. Optrykt i: M. Brun (red.): Fænomenologi til debat.
      Danmarks Lærerhøjskole og  Københavns Universitet, 1975, s. 60-61.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1968b): Det er emnelærens metodik, som kritiseres. Dansk Psykolognyt, 22 (10), 171-172. Optrykt i: M. Brun (red.): Fænomenologien til debat.
      Danmarks Lærerhøjskole og Københavns Universitet, 1975, s. 72-73.   Se abstrakt.


Y Brun, M. (red.) (1975): Fænomenologi til debat, Danmarks Lærerhøjskole og Københavns Universitet.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1969a): Tidslige faktorer i perception. En eksperimentel undersøgelse over perception af punktuelle begivenheder i et kontinuert
      rum-tidsligt forløb. Eksperimentalopgave til magisterkonferens i psykologi, Århus.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1969b): Kybernetiske modeller i psykologien. 6 ugers afhandling til magisterkonferens i psykologi. Århus.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1969c): Menneskets frihed - det frie menneske. Dansk Psykolognyt, 23 (20), 295-299.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1973a): Håbet er lysegrønt. Dansk Psykolognyt, 27 (22), 427-429.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1973b): Gensvar til Tranekjær. Dansk Psykolognyt, 27 (23), 453-454.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1976): Sansning og erkendelse. Noter til forelæsninger i perceptionspsykologi, Psychological Reports Aarhus. Psykologisk Institut,
      Århus Universitet.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1980a). Om at træffe korrekte afgørelser. I: L. Hem: Empiriproblemet II. København: Rhodos, s. 78-91.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1980b): Udledning af Lorentz-transformationen. I: L. Hem: Empiriproblemet II. København: Rhodos, s. 107-109 og s. 271-278.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1982): Epistemologisk refleksivitet. En kommentar til Sven Erik Nordenbo's og Benny Karpatschof's indlæg på Psyke & Logos' seminar om
      refleksivitet den 17.-18. april 1982. Psyke & Logos, 3(2), 255-59.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1983): Den menneskelige sans. Et essay om psykologiens genstandsområde. København: Dansk psykologisk Forlag. (556 sider).   Se abstrakt. 
      See English summary.


Y Mammen, J. (1985): Menneskets bevidsthed. I: O. Fenger & S. Jørgensen (red.). Skabelse, udvikling, samfund. En forelæsningsrække. Acta Jutlandica LX,
      Samfundsvidenskabelig serie 16. Århus: Arkona, s. 73-81 og 271.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1986a): Om matematik og psykologi. Eller noter om matematik, intuition og virkeligheden (bl.a. hundestejler). I: I. D. Petersen & A. F. Petersen
      (red.): Delhed og helhed. Teoretiske og metodiske studier over komplicerede psykobiologiske fænomener. Festskrift til Iven Reventlow 2.6.1986.
      København, Forlaget Politiske Studier, s. 25-37.  Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1986b): Erkendelsen som objektrelation. Psyke & Logos, 7 (1), 178-202 (Summary s. 207).   Se abstrakt.


Y Mammen, J. & Poulsen, H. (1989): Introduktion. I: N. Engelsted: Personlighedens almene grundlag I & II. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. vii-viii.


Y Mammen, J. (1989a): Den menneskelige sans. Et essay om psykologiens genstandsområde. 2. udgave.København: Dansk psykologisk Forlag.   Se abstrakt.
      See English summary.


Y Mammen, J., Hem, L. & Engelsted, N. (1989): Introduction. I: N. Engelsted, L. Hem & J. Mammen (eds.): Essays in general psychology.
      Seven Danish contributions
. Århus, Aarhus University Press, p. 1-6.


Y Mammen, J. (1989b): The relationship between subject and object from the perspective of activity theory. I: N. Engelsted, L. Hem & J. Mammen (eds.):
      Essays in general psychology. Seven Danish contributions
. Århus, Aarhus University Press, p. 71-94.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1993): The elements of psychology. I: N. Engelsted, M. Hedegaard, B. Karpatschof & A. Mortensen (eds.): The societal subject.
      Århus: Aarhus University Press, pp. 29-44.
  Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1994a): En praktisk-realistisk teori for erkendelse af kvantiteter. I: N. G. Bolwig, H. Brøns, S. Jørgensen & E. Yndgaard (red.): Perspektiver i
      samfundsvidenskaben. Faglige bidrag i anledning af Erik Harsaaes 70-års dag
. Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 165-185 (resumé p. 12).   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1994b):  En realistisk begrebsteori: Om forholdet mellem virksomhedsteorien og den økologiske kognitive psykologi.
      I: J. Mammen & M. Hedegaard (red.): Virksomhedsteori i Udvikling. Psykologisk Skriftserie, PIAU, Vol. 19, No. 1. p. 43-58 (resumé p. vi).  
Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1994c): Rubinstein's conception of the "leap" to the specifically human consciousness in Sein und Bewußtsein: A critical evaluation.
      Multidisciplinary Newsletter for Activity Theory, 15/16, 29-32.
  Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1994d): Erkendelsesteori og psykologi. Om korrespondensforholdet mellem det faktiske, det mulige og det foreskrevne, eller (p → q) ≡ (~q → ~p).
      Svar til Lars Hem. Psyke & Logos, 15 (2), 437-445.
  Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1996a): Den menneskelige sans. Et essay om psykologiens genstandsområde. 3. udgave. København, Dansk psykologisk Forlag.   Se abstrakt. 
      See English summary.


Y Mammen, J. (1996b): Erkendelse som genstandsmæssig virksomhed. Svar til Jesper Døpping. I: M. Hedegaard (red.): Praksisformers forandring -
      personlig udvikling
. Århus, Aarhus Universitetsforlag, s. 255-276.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1996c): Handling og rationalitet. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 1, 54-58.   Se abstrakt.


Y Bertelsen, P., Hem, L. & Mammen, J. (1997a): Forord. I: P. Bertelsen, L. Hem & J. Mammen (red.): Erkendelse, stræben, følelse.
     Århus, Aarhus Universitetsforlag, s. 5-9.


Y Mammen, J. (1997b): Menneskebilleder i psykologien - og en diskussion med teologien. I: P. Bertelsen, L. Hem & J. Mammen (red.):
      Erkendelse, stræben, følelse
. Århus, Aarhus Universitetsforlag, s. 103-119.  
 Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1997c): Om frihed og frihedsgrader. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, nr. 2, s. 94-100.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1997d): Mere om handling og rationalitet. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, nr. 2, s. 147-148.  Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1998): Udvalgskategorier og logik eller Oberst Danckwardts og harens sørgelige skæbner.
      Bulletin_fra Forum for Antropologisk Psykologi, Nr.
4
, p. 44-62.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (1999): Udvalgskategorier, intentionalitet og matematik. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, Nr. 5, p. 48-54.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (2000): Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem. I: H. Høgh-Olesen (red.): Ånd og natur.
      Ti almenpsykologiske essays ad modum Katzenelson
. København, Dansk Psykologisk Forlag, pp. 175-200.   
Se abstrakt.


Y Mammen, J., Engelsted, N. m.fl. (2000): Psykens topologi. Det matematiske grundlag for teorien om sanse- og udvalgskategorier.
      Breve til Selskabet for Teoretisk Psykologi
. Psykologisk Skriftserie, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Vol. 25, No. 1., 350+24 sider.
  Se abstrakt.


Y Mammen, J. (2002): Mapping the subject: The renewal of scientific psychology. Bulletin  fra Forum for Antropologisk Psykologi, nr. 11, p. 77-89.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (2005): Psykologi – hybrid eller kernevidenskab? I: P. Bertelsen (red.): Faglig kerneidentitet og tværvidenskab på det Samfundsvidenskabelige
      Fakultet, Aarhus Universitet. Bidrag fra Psykologisk Instituts fakultetskonference den 7.-8. oktober 2004
, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, s. 21-33.
  
      Se abstrakt.


Y Peter Krøjgaard og Jens Mammen (2007): Anticipation, thinking, and ecological psychology. Journal of Anthropological Psychology, nr. 18, p. 29-32.


Y Mammen, J. (2008a): What is a concept? Journal of Anthropological Psychology, nr. 19, p. 25-27.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (2008b): Om betingelserne for objektiv erkendelse af kvantitative forhold. En praktisk-realistisk teori. I: A. B. Christiansen, T. Hetmar, J. Ivanouw
      & H. Kirkeby (red.): Metodologiske indblik og udsyn. Festskrift til Benny Karpatschof. København, Forlag for Psykologisk Forskningsmetode, s. 97-115

      Se abstrakt.


Y Mammen, J. (2009a): Findes der en særlig dansk psykologi?  Afskedsforelæsning  7. november 2008. Psyke og Logos, 2009, 30, s. 355-379.   Se abstrakt og links.


Y Mammen, J. (2009b):  Til forsvar for den sunde fornuft.  Kan psykologien blive en videnskab uden at fjerne sig fra virkeligheden? 
      Tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved Ålborg Universitet 24. april 2009. Psyke&Logos, 30, s. 759-777.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (2010): Udvikling af faget Psykologi og dets rammer. Fra fænomenologi til pluralisme. Fra Helge Larsen til Helge Sander.
      Tale til Psykologisk Instituts 40 års jubilæum den 5. september 2008. I: T. Nielsen (red.): Psykologisk Institut i 40 år ved Aarhus Universitet i perioden 1968-2008.
      Århus, Plurafutura, s. 41-56.   Se abstrakt.


Y Mammen, J. (2011): Kontrol med forskningen saboteres af forvaltningen, Videnskab.dk 11. februar.


      Mammen, J. & Mironenko, I. (2015): Activity theories and the ontology of psychology: Learning from Danish and Russian Experiences.
      In: Integrative Psychological & Behavioral Science, 49, 4, pp. 681-713.   See abstract.


Y Mammen, J. (2016a): A conversation about entanglement – a Science Fictive Dialogue.   See abstract.


      Mammen, J. (2016b): Using a topological model in psychology: Developing sense and choise categories.
       In: Integrative Psychological & Behavioral Science, 50, 2, pp. 196-233.   See abstract.


      Mammen, J. (2016c): A plea for scientific ambitions: Reply to commentaries from Martin Wieser, Nikolai Veresov, Asger Neumann, and Peter Krøjgaard.
       In: Integrative Psychological & Behavioral Science, 50, 3, pp. 368-381.   See abstract.


Y Mammen, J. (2017a): East of Eden. A commentary to Engelsted, N. (2017): Catching up with Aristotle. A journey in quest of General Psychology.  Springer

 

      Mammen, J. (2017b): A New Logical Foundation for Psychology.  Springer

Y  The Editor's Preface. Jaan Valsiner: A New Theory of Categories and Its Abductive Potential

Y  Commentary 1. Niels Engelsted: Faith, Hope, and Love

Y  Commentary 2. Ehtibar N. Dzhafarov: On Random Variability of Responses


      Mammen, J. & Gozli, D. (2019): Rebellion, Theory, and Dialogue: an Interview with Jens Mammen.
       In: Human Arenas - An interdisciplinary Journal of Psychology, Culture, and Meaning. 2, 2, pp. 186-199.   See abstract.


       Green Open Access Manuscript from Aalborg University: Mammen, J. (2019): A Grammar of Praxis.

Y   Mammen, J. (2019): A Grammar of Praxis: an Exposé of “A New Logical Foundation for Psychology”, a Few Additions, and Replies to Alaric Kohler
        and Alexander Poddiakov. Integr. psych. behav. 53, 223–237 (2019).   Se abstrakt.   Note to A Grammar of Praxis (2019)

 

      Three contributions to A. F. Petersen (red.) (2019): Iven Reventlow: Attempted Solution to a Fundamental Psychobiological Problem: How to Determine
      Individual and Milieu Parameters from Species-Typical Behaviour of Animals in Their Natural Environments. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab /
      The Royal Danish Academy of Sciences and Letters. Scientia Danica, Series H. Humanistica, 8, vol. 12.
   See abstract.   Se abstrakt.

             Mammen, J.: A commentary: Notes on Mathematics, Intuition and Reality (inter alia Sticklebacks), pp. 89-104.   Erratum to A Commentary.pdf

             Mammen, J.: Postscript: A Science Thriller. pp. 105-123.

             Mammen, J. & Petersen, A. F.: Methodological Envoi. pp. 124-126.


Y Mammen, J. & Törnquist, A. (2021): Set theory and a model of the mind in psychology. Manuskript til Review of Symbolic Logic.   Abstract    Forklaring


Y Mammen, J. (2021) Bridging: Some personal reflections. I: Wagoner B., Christensen B.A., Demuth, C. (eds.) Culture as Process. A Tribute to Jaan Valsiner.
     Springer, Cham., pp. 389-398.   Abstract