Niels Engelsted:

Evolution, S°vn og Depression

Psykologisk Skriftserie 1977
Psykologisk Laboratorium
K°benhavns Universitet

Akademisk Forlag 1978

Forord, Indholdsfortegnelse,
Indledende bemŠrkninger.
I. Det fylogenetiske udgangspunkt.

II. Den paradokse s°vn

III. Den depressive reaktion

IV. Depressioners im°degňelse
      Referenceliste, register.

HELE TEKSTEN