Niels Engelsted:

Evolution, Søvn og Depression

Psykologisk Skriftserie 1977
Psykologisk Laboratorium
Københavns Universitet

Akademisk Forlag 1978

Forord, Indholdsfortegnelse,
Indledende bemærkninger.
I. Det fylogenetiske udgangspunkt.

II. Den paradokse søvn

III. Den depressive reaktion

IV. Depressioners imødegåelse
      Referenceliste, register.

HELE TEKSTEN