Faget psykologis kommentar til
slutrapport fra Det humanistiske Fakultets
følgegruppe for psykologi
Institut for Psykologi
Københavns Universitet
23. marts 2000

almenbiblio/biblioengelsted/Miscellaneous/Evalueringskommentar2000.pdf