Y Engelsted, N. (1978). Evolution, søvn og depression. København: Akademisk Forlag. (Også: Psykologisk Skriftserie nr. 12, Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet, 1977.)

 

Y Engelsted, N. (1979). REM sleep and depression seen in an evolutionary perspective. Sleep Bulletin, 1979, 176. (Duplikeret manus, jan. 1979).


  Y Hem, Lars (2005). The Natural History of REM-Sleep and the Function of Dreams among Humans. Revised from a presentations at IASD 2004, based on ch. 9 in
         “Drømme. Psykoterapi & REM-søvn”, Frydenlund 2002
         A reflection on Niels Engelsted’s scenario for the evolution of REM-sleep, and the possible function of dreams in the evolution of the human mentality.  

 

Y Engelsted, N. (1980). Psykogenesen. Beskrivelse af vejen til et projekt. Psyke & Logos, 1. årg. nr. 1, 91-111.

 

Y Engelsted, N. (1981). Om den politiske natur - En analyse af forholdet mellem biologi og psykologi. København: Antropos, 1981. Anden udgave: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 1985.

 

Y Engelsted, N. (1983). Et vigtigt skridt. Anmeldelse af Jens Mammens "Den menneskelige sans". Dansk Psykolognyt, 28.11.83, 37. årg. nr. 21, 606-608.

 

Y Engelsted, N. (1983). Antropogenesens problem. Psyke & Logos, årg. 4 nr. 2, 244-262. (Også i "Psykens udviklingshistorie". Særudgave af Psyke & Logos, 1990, s. 70-88).

 

Y Engelsted, N. (1984). Springet fra dyr til menneske – en argumentationsskitse. København: Dansk psykologisk Forlag.

 

Y Engelsted, N. (1987). Englen og dyret. København: Tidens Forlag.

 

Y Engelsted, N. (1989). Virksomhedsteorien som psykologiens motorvej - med landskab og to spor - nogle skitsemæssige betragtninger. I: M. Hedegaard, V. R. Hansen & S. Thyssen (red.): Et virksomt liv. Udforskning af virksomhedsteoriens praksis. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 123-141. Også i Forum Kritisk Psykologi, nr. 4, 1988.

 

Y Engelsted, N. (1989). Personlighedens almene grundlag I & II. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

 

Y Mammen, J., Engelsted, N. & Hem, L. (1989b). Introduction. In: N. Engelsted, L. Hem & J. Mammen (eds.): Essays in general psychology. Seven Danish contributions. Århus: Aarhus University Press, p. 1-6.

 

Y Engelsted, N. (1989). What is the psyche and how did it get into the world? In: N. Engelsted, L. Hem & J. Mammen (eds.): Essays in general psychology. Seven Danish contributions. Århus: Aarhus University Press, p. 13-48.

 

Y Engelsted, N. (1990). Forsøg på en profan tilnærmelse til det sakrale. Psyke & Logos, 11 (2), 237-250.

 

Y Engelsted, N. (1990). Antropogenesens problem. Psyke & Logos, særudgave,70-88.

 

Y Engelsted, N. (1990). Hvad er arbejde? Psykologi nr. 25, s. 29-41.

 

Y Engelsted, N. (1992). A missing link in AT? Multidisciplinary Newsletter for Activity Theory, No. 11/12, p. 49-54.

 

Y Engelsted, N. (1993). At a crossroads - An introduction. In: N. Engelsted, M. Hedegaard, B. Karpatschof & A. Mortensen (eds.): The societal subject. Århus: Aarhus University Press, pp. 1-14.

 

Y Engelsted, N. (1994). Floden og svømmeren. I: J. Mammen & M. Hedegaard (red.). Virksomhedsteori i udvikling. Psykologisk Skriftserie, PIAU, Vol. 19, No. 1, p. 23-42 (resumé p. vi).    Se abstrakt.

 

Y Engelsted, N. (1994): Værdi, verden og virksomhedsteori. I: K.-E. Sabroe, H. Kristensen & C. Hegnsvad (red.). Psykologi i et jubilæumsperspektiv. Århus: PIAU, s. 89-112. Også i: G. M. Mirdal & I. M. Bryderup (red.). Aspekter af psykologisk forskning i Danmark. Statens Humanistiske Forskningsråd, 1994.

 

Y Engelsted, N. (1994). Sense and significance in phylogenetic reconstruction. A commentary on Arne Raeithel's "Symbolic production of social coherence".
   Mind, Culture, and Activity, 1 (1&2), 107-118.

 

Y Engelsted, N. & Køppe, S. (1994). Placing Copenhagen Psychology on the map - A sketch of its history and present state.
   In: N. Engelsted, J. Gammelgaard, A. H. Jørgensen, S. Køppe & A. Mortensen (eds.). Psychological Yearbook. University of Copenhagen, Vol. 1, p. 9-25.

 

 Y Engelsted, N. (1997). Fortsatte betragtninger over Y [Psi] I: P. Bertelsen, L. Hem & J. Mammen (red.). Erkendelse, stræben, følelse. Århus: Aarhus Universitetesforlag, s. 73-102.     Se abstrakt.

 

Y Engelsted, N. (1997). Hvad har psykologi egentlig med hjernen at gøre? Indput, maj 1997, 9 sider (manus 15.5.97).

 

Y Engelsted, N. (1997). Det intentionelle versus det funktionelle. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, nr. 2, s. 47-55 (også Manus 24.9.97)

 

Y Engelsted, N. (1998). Almenpsykologi fra ringsiden, i: Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, Nr. 4, s. 78-84.

 

Y Engelsted, N. (2000) Efter studiebrevene i:

Y Mammen, J., Engelsted, N. m.fl. (2000). Psykens topologi. Det matematiske grundlag for teorien om sanse- og udvalgskategorier. Breve til Selskabet for Teoretisk Psykologi. Psykologisk Skriftserie, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Vol. 25, No. 1., 350+24 sider.

 

Y Engelsted, N. (2002). Jennys drøm og Darwins papegøje. [Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi] Journal of Anthropological Psychology, Nr. 10, s. 47-55.

 

Y Engelsted, N. (2002). Back to basics. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, Nr. 11, "The Renewal of Psychological Psychology", s. 44-57.

 

Y Engelsted, N. (2003). Fra midt i vadestedet [Kommentar til Bertelsen (2003)] Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, nr. 12, s. 68-83.

 

Y Engelsted, N. (2005). I videnskab har kendsgerninger det sidste ord. Bulletin fra Antropologisk Psykologi, nr. 15, s. 65-72.

 

Y Engelsted, N. (2005). Mere end en fis i en hornlygte. Bulletin fra Antropologisk Psykologi, nr. 16, s. 81-88. Også I: J. Tønnesvang & P. Bertelsen (red.) (2006),
     Religiøsitet og selvpsykologi. Århus: Klim, s. 107-116.

 

Y Engelsted, N. (2006). Humans are apes, only they know. (Comments to Jill Burnitt: Primate theory of mind: A state-of-the-art review).
     Journal of Anthropological Psychology,
17, 34-37.
 
Y Engelsted, N. (2007). Is your enemy's enemy always your best friend? (Comments to Jytte Bang: Steps towards an ecological approach to thinking).
     Journal of Anthropological Psychology,
18, 24-28.


Y
Dahl, M. & N. Engelsted (2009): Lamarck. Evolutionens opdager.  Aktuel Naturvidenskab, 6, 36-39.


Y Engelsted, N. (2017): Fait, Hope, and Love. A commentary to Jens Mammen (2017): A New Logical Foundation for Psychology, Springer.

 

Y Engelsted, N. (2017): Mammen and Engelsted as understood by Engelsted.

 

Y Engelsted, N. (2018): General psychology walks again. Journal für Psychologie, 26(1), 76–96.

 

Y Engelsted, N. (2019): TALE OF TWO TOLD BY ONE A voyage into Danish General Psychology in 212 daily letters introducing and discussing the works of Jens Mammen and Niels Engelsted.