PSYKOLOGIENS GENSTAND OG  HISTORIE 2010
8. Forelæsning

 Top   Næste

 

Torsdag 30. 9:  Kontinuiteten mellem dyr og menneske. Romanes og Lloyd Morgan. Hjerneteori og socialdarwinisme. Galton og de individuelle forskelle. William James og den amerikanske funktionalisme. Münsterberg og anvendt psykologi.

 

Forberedelse: Læs B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology, Thomson Wadworth,  10 (Galton) + 11 (James, Münsterberg).

 

Synopsis:
Darwin og kontinuiteten mellem dyr og menneske.  Romanes og dyrepsykologien.  Lloyd Morgan og hans Canon.  Darwin og Wallaces strid om mennesket.  Hjerneteorien. Racismen. Socialdarwinismen.  Kontinuitet eller diskontinuitet.  Kontinuitetsteori og racisme (og sexisme og socialdarwinisme).  Alfred Russel Wallace vender sig imod kontinuitetsteorien. Francis Galton og faldet i den vestlige intelligens.  Løsning: Racepleje/Eugenik.  Hereditary Genius gør skolereformer overflødige.  Galton opfinder og indfører de fleste kendte antropometriske målemetoder og får ad den vej enorm betydning for psykologiens undersøgelse af individuel variation (differential psykologi, testpsykologi). Og hvis vi når så langt:  William James - fra kunstner til feltbiolog til psykologilærer til filosof.  William James låner pragmatismen fra C.S. Peirce og rekrutterer Hugo Münsterberg, der efterfølgende 'opfinder' hovedområderne af den anvendte psykologi.

 

Uddybende materiale:

 
Alfred Russel Wallace: The Origin of Human Races and the Antiquity of Man deduced from the Theory of 'Natural Selection" (1864) .
Alfred Russel Wallace: The limits of natural selection as applied to man (1869/70) 
Charles Darwin: The Descent of Man (1874):
Charles Darwin: The Expression of Emotions in Man and Animal (1872)
Charles Darwin: A biographical sketch of an infant (1877)
George Romanes anekdotemetode - excerpter og kritik.
C. Lloyd-Morgan's Canon
 

Francis Galton: Hereditary Talent and Character (1865)

Francis Galton: History of Twins (1875)

Francis Galton: Statistics of Mental Imagery (1880)

Francis Galton: Hereditary Genius (1869, 1892)

 

William James: Principles of Psychology (1890)

William James: What pragmatism means (1906)

William James: Stream of Consciousness fra Principles of Psychology (1890)

William James: What is an emotion? (1884)

Carl Georg Lange: The Mechanism of the Emotions  engelsk oversættelse af passage fra Langes: Om Sindsbevægelser (1885).

 

Hugo Münsterberg: On the Witness Stand (1908)

Hugo Münsterberg: Psychology and Industrial Efficiency (1913)

 

William James forfører Münsterberg:
General Psychology 9, animeret powerpoint (ikke mac).

 

Münsterberg opfinder den anvendte psykologi:
General Psychology 10, animeret powerpoint (ikke mac)..

 

 


 

Spørgsmål:
20. 
Med evolutionslæren blev sammenligningen mellem dyr og mennesker videnskabelig relevant.  Beskriv hvordan Darwin begyndte en sådan sammenligning, beskriv hans protegé John Romanes' bidrag, og gengiv den formaning, som Lloyd Morgan fulgte den komparative psykologi op med.
21.  Man taler om tre temaer fra Darwinismen, som fik afgørende betydning i psykologiens udvikling.  Nævn de tre temaer og nævn og beskriv kort en eller flere vigtige psykologiske tænkere/teorier inden for hvert tema.
22. 
Hvad bragte Francis Galton ind i psykologiens historie?  Beskriv hans opfattelse af arv og intelligens og det udviklingsmæssige problem, som han mente at se og ønskede at imødegå.  Glem ikke at opremse nogle [5 for eksempel] af de metoder, som han var først til at indføre i psykologien.
 
 
Forelæsningens powerpoints
kan til forelæsningen hentes her:
 
 
Billedmateriale: