PSYKOLOGIENS GENSTAND OG  HISTORIE 2010
5. Forelæsning

  Top    Næste

 

Mandag 20. 9: Weber og Fechner og psykofysikken.  Den videnskabelige psykologis fødsel: Wundt, Sechenov og Brentano.  Interspacemodellen som atlas over psykologiens genstandsområde.

 

Forberedelse: Læs B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology, Thomson Wadworth,  kapitel 8 (Weber, Fechner) + 9 (Wundt, Völkerpsychologie, Brentano) +12 (Sechenov).

 

Synopsis:
Ernst Heinrich Weber, to-punktstærsklen og forskelstærsklen. G. T. Fechner og Dr. Mises.  Weber-Fechner loven.  Setchenov, Wundt og Brentano som psykologiens tre stiftende fædre.  Lamarck bestemmelse af forskellen på det levende og ikke-levende og hans anti-vitalistiske foregribelse af den anden termodynamiske lov.  Den anden termodynamiske lov som nøgle til  intentionalitetens naturalisering.  Subjekt-objekt forholdet fra grammatik til filosofi.  Positivisme og dialektik. Hvordan intentionaliteten kan anbringes på fysikkens grund via den biologiske forestilling om økologisk niche.. En definition og firtrinsmodel af det psyko-logiske.

 

Uddybende materiale:

 

Udvalgte originale tekster:

G.T. Fechner: Elementer der Psycho-Physik (1860) - engelske uddrag.
Wilhelm Wundt: Principles of Physiological Psychology (1902-udg.)- engelsk.
Franz Brentano: Psychology from an Empirical Standpoint (1874) - indledning engelsk.

Niels Engelsted: What is the psyche and how did it get into the world (1989).
 
Spørgsmål:
12.  Forklar Weber-Fechnerloven.  Hvad var Webers bidrag, og hvad var Fechners?  Hvilken 'verdensopfattelse' motiverede Fechner?  Hvordan kom hans arbejde til at spille en afgørende rolle i psykologiens historie?
13.  Traditionelt regnes Wilhelm Wundt, Ivan Sechenov og Franz Brentano for den videnskabelige psykologis 3 stiftende fædre.  Giv en kort sammenlignende karakteristik, dvs. hvad var forskellene i deres forståelse?  Angiv kort hvilken betydning de hver især fik for psykologiens videre historie?
14.  Ligesom sin værelseskammerat Wundt var Ivan Sechenov elev hos tidens største fysiologer.  Begrund ud fra Sechenovs egen argumentation hvorfor han med rette kan kaldes den mest fysiologiske af psykologiens stiftere.
 
Forelæsningens powerpoints
kan til forelæsningen hentes her:
 
 
Billedmateriale: