PSYKOLOGIENS GENSTAND OG  HISTORIE 2010
2. Forelæsning
 

Top    Næste


VIGTIGT!  Brev til DIG!

 

Torsdag 9. 9
Fra mytologi til Aristoteles. Sjælen, matematikken og den videnskabelige tænknings fødsel i Grækenland. Lægevidenskab og naturhistorie.

 

Forberedelse: Læs B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology, Thomson Wadworth,  kap. 2 (hele kapitlet) + 3 (bare orientering, men check Thomas Aquinas).

 

Synopsis:
Sjælen og selvet: En perfekt teori. Sjælen som empirisk teori.  Animisme.  Fra Mythos til Logos med matematik som fødselshjælper: Abstraktion, generalisering, reduktion og bevis. Thales, Heraklit og Parmenides. Pythagoras, Demokrit. Protagoras og sofisterne. Sokrates og Platon. Modellen af samfund og psyke. Idélæren. Viden er sjælens erindring. Orficismen. Lægesønnen Aristoteles og den naturhistoriske metode.  Hippokrates, græsk lægevidenskab og Aristoteles.. Den entelekiske væsensbestemmelse og psyken. De fire forklaringstyper (årsager).  Aristoteles tre- (eller fir-) foldige model af den menneskelige psyke. 
 

 

 Uddybende materiale:

 
Platon: Meno (Sokrates og slavedrengen)
 
Aristoteles Fire Årsager
Aristoteles Om hukommelse og Erindring
Aristoteles: De Anima
 
Engelsteds powerpoint serie Skolen i Athen
 
Spørgsmål:
2. 
Hvad adskiller sofisterne fra de fysiske filosoffer, der gik forud for dem?  Hvad var sofisternes holdning til viden? Hvad var deres bidrag til udviklingen?  Hvorfor var Sokrates imod dem?
3.Gør rede for de grundlæggende forskelle på Platons og Aristoteles opfattelse.
4. Nævn de fire forklaringstyper (årsager), som Aristoteles opregner, og giv et moderne eksempel på hver, gerne fra din egen hverdag.
5.  Beskriv Aristoteles' biologiske trinmodel af det psykiske og gør i den sammenhæng rede for hans opfattelse af entelechi.
 

Forelæsningens powerpoints
kan til forelæsningen hentes her:

 

 

Udvalgt billedmateriale: