Eksamen
Den akkumulerede pulje af potentielle eksamensspørgsmål kan hentes her..
 
PSYKOLOGIENS GENSTAND OG  HISTORIE 2010
12. Forelæsning

  Top  

 

Torsdag 14. 10: Det særligt menneskelige: Den sande historie om Adam og Eva. 
Fra hominider til sprog og bevidsthed og social konstruktion. Kortet over genstandsområdet færdiggøres.

 

Synopsis: 
Menneskets særlige natur og historie som beskrevet i første Mosebog og den klassiske antropogenese. Hvad kommer først - ånden eller hånden.  Dysten mellem Piltdownmanden og Australopithecus.  Menneskets promethiske evner, mindprodukter og mindscapes.  Adam og Eva og syndefaldet som den bedre teori. Menneskets udvikling udspringer af yngelplejeforholdet eller et brud på yngelplejeforholdet.  Tabu og exogami. Juvenilisering.  Samfundets og økonomiens udvikling fra jæger-samlere til idag.      Menneskelivets grundrelationer. 

 

Uddybende materiale:

Engelsteds teori om menneskets natur og evolution som animeret powerpoint præsentation
- her i udvalg.

 
Forelæsningens powerpoints
kan til forelæsningen hentes her:
 
 
Billedmateriale: