PSYKOLOGIENS GENSTAND OG  HISTORIE 2010
10. Forelæsning

 Top    Næste

 

Torsdag 7. 10:
Fra Skinner til kognitiv science til eksistentiel psykologi.

 

Forberedelse: Læs B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology, Thomson Wadworth,  kapitel 13 (Skinner) + 20 (orientering) + 18 (orientering).

 

Synopsis:
Tre begrebspar kan definere mange stridsmål i psykologien.  Aktiv-passiv striden og den eksperimentelle metode.  Forholdet mellem genstand og metode.  Edward Chase Tolman og purposiv behaviorism.  Et eksperiment mod Watsons kædereflekser.  Et eksperiment mod Thorndikes effektlov.  Latent indlæring, kompetens og performans. Kognitive kort og intervening variable. Intentionalitet mellem mentalisme og immanens.  Argumentet for immanent intentionalitet eller mening i naturen:  Det Psyko-Logiske er et forhold i verden.  Clark Hull og hans S-O-R algoritme.  B.F. Skinner og The Logical Connection Argument. To typer betingning: Respondent og Operant. Schedules of reinforcement. Dyre- og mennesketræning.  Brelands opdager Skinners begrænsning.  Noam Chomsky vælter Skinner med et Poverty of Stimulus Argument.  Den kognitive revolution.  Hilary Putnam og hardware/software-distinktionen viser vej for psykologien. De to umage sider i humanistisk psykologi: Essentialisme og Eksistentialisme. 

 

 Uddybende materiale:

 

Edward C. Tolman: Cognitive Maps in Rats and Men (1948)

B.F. Skinner: Superstition in the Pigeon (1948)

B.F. Skinner: Walden Two  - Selections (1948)

B.F. Skinner: Are Theories of Learning necessary? (1950)

Keller Breland & Marian Breland: The Misbehavior of Organisms (1961)
Noam Chomsky: A review of B.F. Skinner's Verbal Behavior (1959)
George A. Miller: The Magical Number Seven, Plus Minus Two (1956)
Abraham H. Maslow: A Theory of Human Motivation (1943)
 
Spørgsmål:
29.  Latent indlæring, distinktionen mellem 'kunnen' og 'gøren', kognitive kort og intervening (mellemliggende) variable er alle begreber fra Edward Chase Tolmans værksted.  Hvad betyder de, og hvordan demonstrerede han og hans gruppe dem i eksperimenter?
30.  B.F. Skinner havde nogle grundlæggende forestillinger om dyr og menneskers åbenhed og indlæringsevne, som blev udfordret af Noam Chomsky og af Breland og Breland.  Gør rede for henholdsvis Chomsky- og Brelandkritikken og beskriv de forestillinger hos Skinner, som hermed blev udfordret.
 
Forelæsningens powerpoints kan hentes her
efter forelæsningen:
 
 
Billedmateriale: