PSYKOLOGIENS GENSTAND OG  HISTORIE 2009
7. Forelæsning

  Top    Næste

 

Mandag 21. 9:  Evolution og psykologi.  Lamarck,  Darwin og Wallace. Darwinismens tre bidrag til psykologien: Kontinuitet, Variation og funktion. Kontinuiteten mellem dyr og menneske. Romanes og Lloyd Morgan. Hjerneteori og socialdarwinisme.

 

Forberedelse: Læs B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology, Thomson Wadworth,  kapitel 10

 

Synopsis: 
Det vi ikke nåede sidst.  Derefter nogle overvejelser om fysik og sansebevidsthed.  Dernæst evolution. Lamarck, livets oprindelse og den organiske evolution.  Georges Cuvier mod Lamarck.  James Hutton og uniformitarismen, Buckland og katastrofismen.   Charles Lyell, Charles Darwin og   Beaglerejsen. Thomas Malthus og befolkningsteorien. Alfred Russel Wallace og evolutionslæren.  Debatten mellem Thomas Huxley og biskop Wilberforce.  Survival of the fittest.  Lamarck, Darwin og Cuvier har alle en vigtig pointe.  Darwin og kontinuiteten mellem dyr og menneske.  Romanes og dyrepsykologien.  Lloyd Morgan og hans Canon.  Darwin og Wallaces strid om mennesket.  Hjerneteorien. Racismen. Socialdarwinismen.  Kontinuitet eller diskontinuitet.  Kontinuitetsteori og racisme (og sexisme og socialdarwinisme).  Alfred Russel Wallace vender sig imod kontinuitetsteorien.

 

 Uddybende materiale:

 

Originale tekster:
Georges Cuviers Elegi over Jean Baptiste Lamarck (1831)

George Lyell: Principles of Geology (1830)

Thomas Malthus: An Essay On the Principle of Population (1798)

Charles Darwin: Origin of the Species (1859):
Thomas Huxleys Review of Darwin's Origin of the Species.
Bishop Wilberforce: Review of Darwin's Origin of the Species.
Alfred Russel Wallace: The Origin of Human Races and the Antiquity of Man deduced from the Theory of 'Natural Selection" (1864) .
Alfred Russel Wallace: The limits of natural selection as applied to man (1869/70) 
Charles Darwin: The Descent of Man (1874):
Charles Darwin: The Expression of Emotions in Man and Animal (1872)
Charles Darwin: A biographical sketch of an infant (1877)
George Romanes anekdotemetode - excerpter og kritik.
C. Lloyd-Morgan's Canon
 
Spørgsmål:
19.  Charles Darwin og Alfred Russel Wallace opdagede den organiske evolution ud fra det samme sæt af forudsætninger.  Beskriv teorien om evolution ved naturlig udvælgelse ud fra disse forudsætninger.  Det vil sige, forklar hvad teorien går ud på.
20.  Med evolutionslæren blev sammenligningen mellem dyr og mennesker videnskabelig relevant.  Beskriv hvordan Darwin begyndte en sådan sammenligning, beskriv hans protegé John Romanes' bidrag, og gengiv den formaning, som Lloyd Morgan fulgte den komparative psykologi op med.
21.  Man taler om tre temaer fra Darwinismen, som fik afgørende betydning i psykologiens udvikling.  Nævn de tre temaer og nævn og beskriv kort en eller flere vigtige psykologiske tænkere/teorier inden for hvert tema.
 
Forelæsningens powerpoints
kan til forelæsningen hentes her:
 
 
Billedmateriale: