PSYKOLOGIENS GENSTAND OG  HISTORIE 2009
6. Forelæsning

  Top    Næste

Torsdag d.  17.9: Wilhelm Wundt og hans to psykologier. Den eksperimentelle psykologis udvikling fra Ebbinghaus og Würzburgskolen til Gestaltpsykologien.  Köhler, Lashley og hukommelsessporet.

Forberedelse: Læs B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology, Thomson Wadworth,  kapitel 9 + 14 + 19.

 

Synopsis:
Firtrinsmodellen af det psykologiske.  Den eksperimentelle psykologis udvikling. Wilhelm Wundts opfattelse af bevidsthedens indhold og aktivitet.  Herman Ebbinghaus og den eksperimentelle undersøgelse af hukommelsen.  Wilhelm Diltheys voldsomme reaktion. Skismaet mellem naturvidenskab, der forklarer, og åndsvidenskab, der forstår.  Oswald Külpe, Würzburgskolen og sindets tendenser.  Max Wertheimers togrejse og Phi-fænomenet.  Kurt Koffka og Wolfgang Köhler.  Chimpanzer og indsigt istedet for katte og trial-and-error.  Gestaltlove og fysisk feltteori.  Psyko-fysisk isomorfi og prægnansloven.  Karl Lashleys afgør sagen eksperimentelt - eller netop ikke.  Amesgruppens demonstrationer og andre spøjse problemer.

 

Uddybende materiale:

Wilhelm Wundt: Principles of Physiological Psychology (1902-udg.)- engelsk.
Herman Ebbinghaus: Om Hukommelse (1885) - engelsk
Max Wertheimer: Laws of organization in perceptual forms (1923)
Karl Lashley: Basic neural mechanisms in behavior (1930)
Dog lesson on gestalt psychology (animeret powerpointpræsentation)

Phi-fænomenet

Visuelle Illusioner

 

Spørgsmål:
15. 
Gør rede for metoder og resultater i Hermann Ebbinghaus pionerstudie af hukommelsen.  [Hvis du laver eksperimentet med dig selv, så brug det gerne i besvarelsen.].  Hvem var Ebbinghaus' inspiration, og hvilket kontrovers med Wundt og Dilthey førte hans eksperiment til?  Hvad havde han gjort sig skyldig i efter deres mening?
16.  Hvad begrunder, at gestaltpsykologien kunne forstå sig selv som et nyt paradigme?  Hvem var den vendt mod, og hvad var dens centrale pointe?  Nævn nogle af de ting, som gestaltpsykologien arbejdede med.
17.  Tegn og benævn de vigtigste gestaltlove.
18.  Begrund hvorfor Köhlers indlæringsforsøg på Teneriffa kan opfattes som en kritik af Thorndikes katteeksperimenter.  Sæt de to forståelser op imod hinanden og gør rede for forskellene.  Hvem har efter din mening ret?  [Ja, ja, jeg ved godt at spørgsmålet først kan  besvares, når du har læst om Thorndike, men det er nu med i puljen af eksamensspørgsmål.]
 

Forelæsningens powerpoints
kan til forelæsningen hentes her:

 
Ebbinghaus-eksperimentet kan hentes HER
efter forelæsningen.
 
Billedmateriale: