PSYKOLOGIENS GENSTAND OG  HISTORIE 2009
4. Forelæsning
 

  Top   Næste

 

 

 

Torsdag 10.9: Fra Kant til Romantikken. Fichte og aktivismen, Hegel og dialektikken, og Schelling og ånden i naturen. Johannes Müller og hans superelever. 

   
 

Forberedelse: Læs B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology, Thomson Wadworth,  kapitel 6 + 7 + 8.

   
 

Synopsis:
Vi repeterer den vej vi er kommet frem til Hume og Kant.  Kants kopernikanske revolution 'løser' Humes skeptiscistiske problem, men lukker også den spirende eksperimentelle psykologi ned, der er startet med Tetens.  Fichte finder en ny vej ud af Kants blindgyde og identificerer jeg og ikke-jeg.  Schelling udvikler tanken til en forestilling om naturens kommen til bevidsthed om sig selv.  Hegel bygger videre med et dialektisk verdenssystem.  Negationens negation som en særdeles vigtig tankefigur med eksempler. Johannes Müller og doktrinen om de specifikke nerveenergier.  Hermann von Helmholtz og de fires pagt mod vitalismen.  Termodynamikkens første hovedsætning. Psykologi må som specialvidenskab bygge på fysik og bliver derved fysikkens gidsel.  Argumentet fra Big Bang og evolution.

   
 

Uddybende materiale:

   
 

Udvalgte originale tekster:

  Kant: Kritik af den rene fornuft (tysk)
  Kant: Kritik af den rene fornuft (engelsk)
  Hegel: Åndens fænomenologi (forord), (engelsk).
   
 
     

Klassisk Filosofi
Ultrakort version

     
   
  Spørgsmål:
  10.  De tyske romantikere ophæver uforeneligheden mellem jeg'et og ikke-jeget.  Den tankeform de anvender kaldes ofte dialektik.  En vigtig dialektisk figur hos Hegel omtales nogle gange som tese-antitese-syntese eller som negationens negation.  Fortæl kort hvad figuren går ud på og find et eksempel på dens anvendelse fra dagliglivet.
11. Fire af Johannes Müllers elever med Hermann Helmholtz i spidsen indgik i 1845 en pagt.  Hvorfor gjorde de det, og hvad gik pagten ud på?  Hvorfor er disse mennesker og deres pagt af særlig interesse for psykologien?
   
 

Forelæsningens powerpoints
kan til forelæsningen hentes her:

   
 

   
   
 

Billedmateriale: