PSYKOLOGIENS GENSTAND OG  HISTORIE 2009
11. Forelæsning

  Top    Næste

 

Mandag 5.10: Sindets hemmelighed.  Freud, drømmen, sindet, pattedyret og hjernen.

 

Forberedelse: Læs B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology, Thomson Wadworth,  kapitel 16.

 

Synopsis:
Fire grundlæggende fænomener, der skal skelnes imellem. Sigmund Freud, Jean-Martin Charcot, Josef Breuer og Anna O.  Hvordan kommer det psyko-logiske ind i hovedet.  Pattedyrets evolution og kendetegn.  Remssøvnens hemmelighed og hjernens udvikling.  Emotioner og internaliseringen af det psyko-logiske.  Den grundlæggende socialitet og dens mekanismer.

 

Uddybende materiale:

Sigmund Freud: The Interpretation of Dreams (1900)
Video om narcolepsi.  Lille hund.
Video om narcolepsi.  Lille pige.
Harry F. Harlow: The Nature of Love (1958)
George Herbert Mead: The Social Self (1913)
 
Spørgsmål:
31.  Ernst Brücke, Hermann Helmholtz, Jean-Martin Charcot og Josef Breuer spillede en rolle i Sigmund Freuds (og psykoanalysens) udvikling.  Gør kort rede for hvilken.
 
Forelæsningens powerpoints
kan til forelæsningen hentes her:
 
 
Billedmateriale: