PSYKOLOGIENS GENSTAND OG HISTORIE 2010
1. Forelæsning                                                                                  

Top   Næste

Mandag 31.8.
Introduktion til kurset.  Hvad er psykologi? Felt og domæne.  Psykologiens krise og succes. 

 

Forberedelse: Læs B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology, Thomson Wadworth 2005,  kapitel 21 + 1.

 

Uddybende materiale:

APA præsident Philip Zimbardo om psykologiens anvendte opgaver og nuværende status.

 

Lehmann Tours Official - kort introduktion til Institut for Psykologi

Lehmann Tours Director's Cut - udførligere introduktion til instituttets og fagets historie.

 

Engelsteds animerede og populistiske powerpoint serie om psykologiens videnskabelige status.

 

De blinde mænd og elefanten som animeret powerpoint.  Dansk.  Engelsk.

 

Synopsis: 
Hvad er psykologi?  Et ord - ordets indførelse for den menneskelige sjæl.  Dets modstandereDen engelske opfattelse over for den kontinentale.  Parapsykologi og psykologi.  Hvad er psykologi? Et sted - Lehmanns psyfysiske laboratorium og instituttets historie. Hvad er psykologi? Et felt og et domæne.  Den vigtige forskel herimellem   Psykologiens særlige refleksive problem.  Ligheden og forskellen mellem filosofi og psykologi. Psykologiens 3 grundlæggelser. Skismaet mellem en naturvidenskabelig og en åndsvidenskabelige tilgang.  Dilttheys opdeling.  Snows to kulturer. Psykologiens sammenhængskrise. De blinde mænd og elefanten som modelløsning. Hvad er psykologi?  Det er os selv.  Kend dig selv og bedstemorpsykologien.  Det bekendte er endnu ikke det erkendte - og betydningen af videnskabelig begrebsliggørelse.  Psykologiens genstandsområde som en udviklingstrappe.  Kursets indhold i et blik.

 

Spørgsmål til eksamenspuljen:
1. 
I Hergenhahn omtales en forestilling om 'To Kulturer', der deler videnskaben og også psykologien.  (a) Forklar forestillingen og dens baggrund. (b) Hvordan forholder du dig selv til forestillingen? (Her er selvfølgelig ikke noget rigtigt eller forkert, kun noget overvejet eller mindre overvejet.)

 

Forelæsningens powerpoints
kan til forelæsningen hentes her:

(Det går nemmest, hvis du gemmer på din harddisk, og starter derfra.)

 
 

Udvalgt billedmateriale:

 

Tip.  Billederne printes let ud i A-4 størrelse liggende, hvis man gemmer dem på sin pc (f.eks. i en billedfolder) og printer dem ud herfra.  Printer man direkte fra web-siden kan billederne blive ustyrligt store.)