Filosofiens Historie 1:
SKOLEN I ATHEN

[5 præsentationer, i alt 20.72 Mb]

 

Powerpoint præsentationen er organiseret med SecurePack.  Præsentationen anvender en indlagt  MS Powerpoint 2003 Viewer. Vieweren kan frit anvendes, men man kan blive bedt om at acceptere the MS End User License Agreement første gang man kører en præsentation.

 

 Go to English version

 

Klik på billederne

for at starte!

 

                                                                                                                                                    

  Skolen i Athen 1:
Heraklit, Parmenides, Zenon, Pythagoras, Epikur, Thales.  Protagoras: Mennesket er menneskets målestok. Sokrates.

4.79 Mb

 

SA1

     
  Skolen i Athen 2:
Platon og idélæren.

3.91 Mb

 

 

SA2

     
  Skolen i Athen  3:
Aristoteles og enheden af form og stof.  Væsensbestemmelse og klassifikation. Det individuelle og det generelle. Common sense. Huslærer for Alexander den Store.

3.72 Mb


SA3

     
  Skolen i Athen 4:
Aristoteles og lægevidenskaben fra Hippokrates.  Foranderlighedens uforanderlige enhed. Alle tings enteleki eller stræben mod deres væsensbestemmelse.

3.98 Mb

 

SA4

     
  Skolen i Athen 5:
Aristoteles og de fire årsagsforklaringer.  Empiriske naturstudier.  Aristoteles som videnskabernes grundlægger.

4.32 Mb

 

SA5

FORSIDE