Det skæve Tårn 41:
Leibniz forklarer sin monadelære.

5.01 Mb
 
     
  Det skæve Tårn 42:
Leibniz: Verden følger mekanikkens love, men består af monader, som kan kaldes små stræbende sjæle. Ifølge individualitetsprincippet, der forbyder, at to ting kan være ens, må monaderne fordele sig på Scala Natura fra det mest omfattende og bevidste trin (Gud) til det mest indskrænkede og bevidstløse trin (stofpartiklen).

4.38 Mb
     
  Det skæve Tårn 43:
Leibniz om sjæl-legeme problemet.  Spinozas dobbelt aspekt løsning duer ikke. Descartes' vekselvirkning duer ikke. Malebranches Occasionalisme duer ikke. Leibniz: Den rigtige løsning er præetableret harmoni.

3.98 Mb
     
  Det skæve Tårn 44:
Leibniz bruger analogien med to ure til at forklare teorien om præetableret harmoni - eller psyko-fysisk parallellisme.

4.97 Mb
TIL TOP FORRIGE NÆSTE
         
         
Galilei's verden (1) Galileis verden (2) Thomas Hobbes Réne Descartes John Locke (1)
John Locke (2) Royal Society Leibniz (1) Leibniz (2) George Berkeley
J. J. Rousseau