Gottfried Wilhelm von Leibniz
(1646-1716)

 
 
  Det skæve Tårn 36:
Leibniz i Hanover. Striden med Newton.  Leibniz store mission: At hele verdens splittelse. Verdens grundlæggende rationalitet.  Om kontingente sætninger, der er nødvendigt sande i den bedste af alle verdener.

7.97 Mb
     
  Det skæve Tårn 37:
Leibniz og Voltaire.  Leibniz går i rette med John Locke: Der er intet i sindet, der ikke først var i sanserne - undtagen sindet selv! Der findes medfødte ideer. Om små ubevidste perceptioner og kontinuitetsloven, der siger, at intet sker med et slag.

4.54 Mb
     
  Det skæve Tårn 38:
Leibniz: Substansbegrebet kan ikke baseres på mekanik, det må baseres på forestillingerne om kraft og iboende bevægelse.
Conatus.  Leibniz om Spinoza.

5.36 Mb
     
  Det skæve Tårn 39:
På besøg hos Baruch Spinoza.  Spinoza om sand rigdom.  Spinozas lære at ånd og natur er to sider af samme virkelighed og ikke kan skilles ad. Gud og Naturen er ét.  Naturen er, som videnskaben beskriver den, men den har en indre stræben mod en erkendelse af sit sande væsen.

4.60 Mb
     
  Det skæve Tårn 40:
Leibniz og den store syntese, der inddrager de væsentligste pointer fra Parmenides, Heraklit, Demokrit, Platon, Aristoteles, Skolastikerne, Galilei, Descartes, Spinoza, Hobbes, Locke, Newton og Leuwenhoek.

4.83 Mb
TIL TOP FORRIGE NÆSTE
         
         
Galilei's verden (1) Galileis verden (2) Thomas Hobbes Réne Descartes John Locke (1)
John Locke (2) Royal Society Leibniz (1) Leibniz (2) George Berkeley
J. J. Rousseau