Det skæve Tårn 26:
Pettys kometkarriere fra læge til landmåler til rigmand og pioner i den økonomiske videnskab, og andre eksempler på den praktiske videnskab, der var drivkraften bag Royal Societys fantastiske succes.

4.41 Mb
     
  Det skæve Tårn 27:
Locke om den menneskelige erkendelse.  Inspirationen kommer fra Descartes, men Locke afviser forestillingen om medfødte ideer.

4.17 Mb
     
  Det skæve Tårn 28:
Locke: Sindet er som et blankt stykke papir.  Al erkendelse kommer fra erfaringen. Der er intet i sindet, der ikke først var i sanserne.  Om simple og komplekse ideer. Om refleksion. Om beskuelse og hukommelse. Om sprog og abstraktion.

4.41 Mb
     
  Det skæve Tårn 29:
Locke: Kategorierne tid, rum, substans, årsag-virkning og selvet er skabt af erfaringen.  Common sense istedet for filosofi. Sansning er passiv, men vi har vilje og desire. Det er ulysten ikke lysten, der driver værket. Locke: Common sense ikke fysik er mit udgangspunkt.

4.33 Mb
     
  Det skæve Tårn 30:
Locke: Der må skelnes mellem primære og sekundære sansekvaliteter.  De første fortæller om verdens faktiske (fysiske) beskaffenhed.  De sidste er sindets egne subjektive frembringelser.

4.26 Mb
TIL TOP FORRIGE NÆSTE
         
         
Galilei's verden (1) Galileis verden (2) Thomas Hobbes Réne Descartes John Locke (1)
John Locke (2) Royal Society Leibniz (1) Leibniz (2) George Berkeley
J. J. Rousseau