René Descartes  
(1596-1650)

     
     
  Det skæve Tårn 15:
Descartes lader sig hverve som soldat i Tredieveårskrigen, bliver opdaget af Isaac Beeckman og opfinder analytisk geometri og koordinatsystem..   Descartes får sin store vision i hærlejren i Neuburg: Cogito ergo sum.

4.83 Mb
     
  Det skæve Tårn16:
Descartes og den metodiske tvivl.  Analogien med bivoks demonstrerer, at tænkning er mere fundamental for erkendelsen end sansning. Descartes og de intellektuelles Internationale.
4.75 Mb
     
  Det skæve Tårn17:
Descartes i Amsterdam. Dualisme, res cogitans og res extensa. Descartes fysiske teorier og hans dioptrik.

4.86 Mb
     
  Det skæve Tårn18:
Descartes forklarer kroppen som en mekanisk maskine og beskriver som den første reflekser. Den oprørende historie om Francine.

5.40 Mb
     
  Det skæve Tårn 19:
Descartes afviser dyresjælen men finder et sæde til menneskets sjæl i koglekirtlen.  Descartes fremsætter sin hypotese om psyko-fysisk vekselvirkning og forklarer, hvordan tidlige erfaringer kan påvirke os ubevidst.

4.94 Mb
     
  Det skæve Tårn 20:
Elizabeths forstandige indvendinger får Descartes til at tvivle på sin egen hypotese, og modgang får ham til at modtage dronning Christinas invitation.  Descartes dør i Stockholm af ensomhed og kulde.

4.67 Mb
    Top Næste Forrige
         
Galilei's verden (1) Galileis verden (2) Thomas Hobbes Réne Descartes John Locke (1)
John Locke (2) Royal Society Leibniz (1) Leibniz (2) George Berkeley
J. J. Rousseau