Det skæve Tårn 6:
Francis Bacon lægger grunden til empirisk videnskab. De fire idoler. Skoleoprøret mod det aristoteliske verdensbillede.

4.15 Mb
     
  Det skæve Tårn 7:
Skolastikkens universaliestrid om forholdet mellem ting og begreber (et tilbageblik).  Kampen mellem nominalisme og realisme fra Boethius, Ibn Rushd (Averöes) til Abelard.  Historien om Abelard og den skønne Heloise.

4.66 Mb
     
  Det skæve Tårn 8:
Universaliestriden fra Abelard til John Duns Scotus og Ockham.  Ockhams ragekniv.

3.94 Mb
     
  Det skæve Tårn 9:
Matematik og eksperiment. Abbed Mersennes kreds i Paris: Galilei, Toricelli, Descartes, Gassendi, Fermat (og løsningen på hans teorem), Huyghens og Pascal.  Descartes og Mersenne på jesuiterskolen La Fleche.

4.98 Mb
     
  Det skæve Tårn 10:
Galileis eksperiment og den rolle, som induktion og deduktion spiller.  Popper kommer på lynbesøg.

3.90 Mb
TIL TOP FORRIGE NÆSTE
               
               
Galilei's verden (1) Galileis verden (2) Thomas Hobbes Réne Descartes John Locke (1)      
John Locke (2) Royal Society Leibniz (1) Leibniz (2) George Berkeley      
J. J. Rousseau