George Berkeley
(1685-1753)

 

 

  Det skæve Tårn 45:
George Berkeley om rejsen til Amerika.

4.42 Mb
     
  Det skæve Tårn 46:
Berkeley om Locke og den repræsentationelle erkendelsesteoris store problem.

3.98 Mb
     
  Det skæve Tårn 47:
Berkeleys 'A New Theory of Vision' og argumenterne for, at der ingen primære sansekvaliteter findes.  Det vil sige, at ingen fysiske egenskaber er direkte givet for erkendelsen.

4.02 Mb
     
  Det skæve Tårn 48:
Berkeley om Molyneuxs eksempel med den blinde, der genvinder synet.  Berkeley: Almene abstrakte begreber som tid, rum, udstrækning og enhed er usanselige og har ingen rod i den fysiske virkelighed.

4.50 Mb
     
  Det skæve Tårn 49:
Berkeley om Samuel Johnsons utilstrækkelige modbevis.  Berkeleys krav om at man ikke må tage sproglige udsagn for pålydende men analysere, hvad betingelserne er for deres opfyldelse. Berkeley: Almene begreber findes, men de er altid funderet på sansbare prototypiske eksempler.

4.05 Mb
     
  Det skæve Tårn 50:
Berkeley afviser solipsisme.  Esse est percipi. Sanselige ting eksisterer virkeligt, og da de eksisterer, er de med nødvendighed perciperet af et uendeligt sind.  Der findes derfor et uendeligt sind eller en Gud.  Berkeleys sejr over skeptikere, ateister og materialister.

4.10 Mb
TIL TOP FORRIGE NÆSTE
         
         
Galilei's verden (1) Galileis verden (2) Thomas Hobbes Réne Descartes John Locke (1)
John Locke (2) Royal Society Leibniz (1) Leibniz (2) George Berkeley
J. J. Rousseau