ANTROPOGENESEN  Første Del
[35 præsentationer, i alt 161.69 MB]

 

Powerpoint præsentationen er organiseret med SecurePack.  Præsentationen anvender en indlagt  MS Powerpoint 2003 Viewer. Vieweren kan frit anvendes, men man kan blive bedt om at acceptere the MS End User License Agreement første gang man kører en præsentation.

 

  Go to English version

 

Klik på billederne

for at starte!

 

  

1. Det afgørende spring i menneskets udvikling

                                                                                                                                                 

  Antropogenesen 1:
Springet fra abe til menneske. 
Se hvordan det skete.

4.49 Mb
     
  Antropogenesen 2:
Løsningen på en modsigelse og dens konsekvenser
for menneskelige bevidsthed og menneskeligt sprog.

4.36 Mb
     
  Antropogenesen  3:
Udviklingen af tabu, exogami og juvenilisering.

3.77 Mb
     
  Antropogenesen 4:
Jagt og hannernes sociale organisation.  Overskuddet fremskaffet ved hunnernes indsamling og etableringen af jæger-samler økonomien. 
Investering i åndelige aktiviteter.

5.06 Mb
FORSIDE   NÆSTE
     
     
1.  Det afgørende spring 2.  Den klassiske antropogenese 3. Palæoantropologiens historie
4.  Problemet om det særligt menneskelige 5. Menneskesamfundets  tidligste udvikling 6. Fra den afrikanske udvandring til istiden
7. Ud af Paradis