Almenpsykologiske tekster

Jens Mammen og Niels Engelsted er universitetspsykologer fra Århus og København, der har lagt deres faglige arbejdsindsats i den danske almenpsykologi.  Både hver for sig og tilsammen har de ledt efter løsninger på psykologiens grundlæggende problemer. 

For Niels Engelsted har det grundlæggende problem været utvetydigt at fundere psykologien i biologi og evolution uden at bortreducere de psykologiske fænomeners kvalitative egenart.  Hans løsning har været at følge Aristoteles psykologiske 'trinfølge' og skelne mellem intentionalitet, mind og menneskelig bevidsthed.  Til hver af disse trin har han foreslået en teori, der beskriver deres konkrete tilblivelse i evolutionen. 

For Jens Mammen har det grundlæggende problem været den traditionelle naturvidenskabeligt orienterede kognitionspsykologis manglende evne til at fange det særligt menneskelige.  Hans løsning har været på basis af topologisk matematik at identificere og beskrive en afgørende distinktion mellem det sansekategorielle og det udvalgskategorielle og dermed mellem to virkelige, men kvalitativt forskellige psykologiske kompetencer.

Der er en stor affinitet mellem de to projekter.   Som det f.eks. diskuteres i teksten Efter Studiebrevene, er det den samme grundlæggende gåde, de søger at løse fra hver sin side:  Hvordan kan det psykologiske forstås som noget, der både tilhører den naturvidenskabeligt beskrevne verden og samtidig er kvalitativt forskelligt?  Det er naturligvis den gåde, som man gennem tiderne har kaldt det psyko-fysiske problem. 

Arbejdet med almenpsykologien er foregået over mange år, og resultatet er spredt på mange kilder.  Formålet med Almenpsykologiske tekster er at samle og gøre disse kilder lettilgængelige for folk med interesse for den danske almenpsykologiske tradition.  Endemålet er at tilvejebringe en annoteret bibliografi med mulighed for download af centrale tekster.  Indtil det mål er nået vil siden være under løbende konstruktion.

Tak til forlagene, der har givet tilladelse til at anbringe disse tekster på nettet.

 

Gå til Jens Mammens bibliografi                           Gå til Niels Engelsteds bibliografi